Vir alle inligting met betrekking tot COVID-19, besoek die Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid se webblad by www.sacoronavirus.co.za
Screen Size

STUDIENUUS

Kinders en hulle toekoms!

May 23, 2021
Kinders en hulle toekoms!

Wat is dan nou wel in die beste belang van kinders en hulle toekoms?

Dit is in hul beste belang dat hulle geleidelik weer sal teruggaan skool toe en met selfdissipline en harde werk die basiese leerstof van die graad waarin hulle is, sal bemeester. Baie van ons grootouers het in sessies skoolgegaan by Meester; gewoonlik eers die jonger en dan later in die dag die ouer leerders. Waarom kan dit nie nou weer gebeur nie? ’n Ander opsie is dat verskillende grade op verskillende dae kan skoolgaan, sodat onderwysers kans kry om die leerstof te verduidelik, probleme op te klaar en tuiswerk te gee. Leerders het, nieteenstaande al die ontwrigting, geleidelik weer ’n mate van normaliteit, roetine en struktuur nodig.

Prof Shabir Madhi van Wits is oortuig daarvan dat dit in die beste belang van leerders, veral jong leerders, is om nou terug te gaan skool toe. Volgens sy navorsing is kindersterftes aan COVID-19 baie raar en word hulle nie maklik aangesteek nie. Indien kinders wel die virus het, word hulle nie baie siek nie en hulle steek ook nie maklik ander aan nie. Leerders jonger as nege jaar vereis ook meer fisiese versorging, wat probleme gaan veroorsaak wanneer ouers weer gaan werk, en hulle het direkte onderrig-en-leer-aktiwiteite nodig om ’n stewige basis vir lees, skryf en reken te ontwikkel.

Leerders het nou gesonde, kalm, kreatiewe en dapper onderwysers nodig wat hulle begelei, hetsy aanlyn of terug in die skool. Onderwysers behoort nou aan leerders die boodskap te gee dat dinge weer sal regkom. ’n Laerskool in die noordelike voorstede van Kaapstad het in die grendeltyd hierdie versekering aan leerders gestuur: “Al is jy nou alleen by die huis, onthou jy is deel van ’n unieke skool. Jy is deel van ’n plek waar mense vir jou omgee. Moet dit nie vergeet nie. Ons sien hoe hard julle elke dag werk en hoe dapper julle is. Ons is trots op julle.”

Goeie onderwysers wat kwaliteitonderrig gee, is in die beste belang van leerders. Ons mag nie die fout maak om te dink dat tegnologie goeie of swak onderrig heeltemal kan vervang nie. Tegnologie kan goeie onderrig nog meer versterk, maar tegnologie kan nie swak onderrig vervang nie. Inteendeel, tegnologie beklemtoon juis die swakhede in skole, soos swak onderrigmetodes, powere onderwysbestuur en gebrekkige onderwysersopleiding. Volgens die navorser Nic Spaull het daar by ongeveer 80% van ons leerders byna geen sinvolle onderrig en leer plaasgevind tydens die grendeltyd nie, as gevolg van, onder andere, gebrekkige toegang tot tegnologie en ontoereikende voorbereiding vir afstandsonderrig vooraf.

Sterk leierskap wat in die beste belang van leerders en hul toekoms besluite neem en optree, is nou nodig. Onderwysleiers met emosionele intelligensie en morele moed, wat kreatief en proaktief kan dink en dapper besluite kan neem, is nou onmisbaar op elke vlak. Die gevaar is egter dat oormatige sentrale beheer deur die Departement van Basiese Onderwys in publieke skole daartoe kan lei dat bykans ’n hele akademiese jaar verlore gaan, en dit kan ons land nie bekostig nie. Ons kan ook nie bekostig dat SADOU besluite aan die minister voorskryf wat in hul beste belange is nie.

’n Sterk fokus op respek, verantwoordelikheid en selfdissipline is, veral nou, in die beste belang van leerders. Daar is geen plek of tyd meer in ons skole vir droogmaak en die disrespekvolle laegraadse terrorisering van onderwysers nie. Leerders sal toenemend groter verantwoordelikheid vir hul akademiese vordering moet neem en moet leer om met groter selfdissipline te werk.

Talle onderwysers het die afgelope weke baie hard en vernuwend gewerk en sommige het selfs met hul geld vir leerders lugtyd gekoop om hulle op datum te probeer hou. Hulle is helde in die pandemie en ons salueer hulle. Die gemiddelde ouderdom van onderwysers in ons land is 43 jaar; 32% van alle onderwysers is bo 50 en talle van hulle het onderliggende siektetoestande soos hoë bloeddruk en diabetes. Om personeel wat hulself moet afsonder tydelik te vervang, sal administratiewe uitdagings stel, maar dit kan gedoen word om onderwysers te beskerm.

Mens kan verstaan dat die baie onbeantwoorde vrae oor die pandemie besluitneming oor die onderwys hoogs kompleks maak. Maar dit is nie in die beste belang van leerders om skole eenvoudig gesluit te hou en die akademiese jaar af te skryf nie. Kom ons bly kalm en vind ’n middeweg tussen die mediese/gesondheidskant en die akademiese / finansiële kant om skade sover as moontlik te beperk. En kom ons probeer om altyd in die beste belang van ons kinders op te tree en nié in ideologiese belang nie.

Artikel gekry op Litnet. 
Jeanette de Klerk-Luttig
SA Skoleseminaar | Schools Seminar

© 2022 Studiemeester - Alle regte voorbehou.  |  Privaatheidsbeleid  |  Vrywaringsklousule  |  Terme & Voorwaardes