Vir alle inligting met betrekking tot COVID-19, besoek die Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid se webblad by www.sacoronavirus.co.za
Screen Size

STUDIENUUS

Beproefde program om selfdissipline te ontwikkel

February 25, 2021
Beproefde program om selfdissipline te ontwikkel

Oral in ons land sien ons daagliks die groterwordende gevolge van ‘n ernstige gebrek aan selfdissipline onder ons mense.  In skole, onder leerders, onderwysers en ouers is die probleem ewe groot.  Dieselfde gebeur by die werkplek, in huishoudings, werklik oral.  Die groot bekommernis is dat daar tot dusver geen program is om hierdie probleem op groot skaal aan te spreek nie.  

Daarom het Discipline Developers, onder leiding van die gesoute opvoedkunde dr. Dries de Kock, na baie jare se navorsing ‘n self-evalueringsinstument ontwikkel wat die probleem aanspreek.  Hierdie program lewer drasties beter resultate as enige ander vergelykbare program.  Inteendeel, dis die enigste opvoedkundige program vir die ontwikkeling en herbou van self-dissipline ter wêreld.  Die program behels die volgende: 
Self-evaluasie – identifiseer probleem-areas.
Remediëring – nuwe denkpatroon word verduidelik.
Herevaluasie – om die vordering van die nuwe denkpatroon te bepaal.
Wat hierdie program uniek maak, is dat dit die uitslae deursigtig is vir belanghebbendes in die kind se opvoeding.  Volgens dr. De Kock is dit so eenvoudig en effektief soos wanneer jou mangels uitgehaal word:  “Daarna sal jy nooit weer mangelontsteking as rede vir jou ongesteldheid kan aanvoer nie”.  Nie net weet belanghebbendes dat die kind die vraelys voltooi het nie, maar hulle kan ook die kind direk aanspreeklik hou vir ongedissiplineerde optrede.  

Kinders hét die kursus gedoen, daarom weet hulle presies wat van hulle verwag word.  Dit maak dus nie saak wat die uitslag van sy evaluasie was nie, die kinders self het genoeg riglyne gekry waarvolgens hulle selfdissipline gestruktureer moet wees.  

Dit vul die gedragskode van enige skool aan, deur ‘n afdwingbare riglyn te gee wat die kind se innerlike dissipline aanspreek.  Dit is ook waarom uitslae, net soos by IK-toetse, konfidensieël gehou moet word, anders kan kinders deur die breë, onprofessionele publiek teen mekaar afgespeel.

Verdere inligting is beskikbaar hier. Geborg deur Discipline Developers. 
Artikel gekry op www.skole.co.za. 

© 2022 Studiemeester - Alle regte voorbehou.  |  Privaatheidsbeleid  |  Vrywaringsklousule  |  Terme & Voorwaardes